Notícies

Recull de notícies pròpies i del 3r Sector

juny 2017

Tecnosolucions i Ofisfera signen un conveni de col·laboració per ampliar la gamma de serveis de Gestió Documental

 • Les dues entitats identifiquen els serveis de gestió documental de la Fundació Aspros i de la Fundació Tallers.
 • Amb l’acord, es converteixen en el centre de referència a Catalunya gestionat per persones afectades per un trastorn mental

Les dues entitats estableixen una aliança estratègica per ampliar els serveis de gestió documental a realitzar a empreses i organismes oficials i per generar oportunitats laborals per persones amb problemes de salut mental de Ponent i del Barcelonès.

(més…)

maig 2017

Inaugurem dues noves llars urbanes al centre de Lleida

El passat 4 de maig, a la Fundació Aspros vam inaugurar dues noves lors urbanes a la ciutat de Lleida: al carrer Alcalde Sol n. 6, amb una superfície total de 300 m2. Un dels pisos, la Llar Vallverdú, té capacitat per a 12 persones i l’altre, la Llar Cerqueda, per a 4 persones. L’obertura d’aquestes dues llars coincideix amb el tancament de la llar ubicada al Carrer del Nord, i forma part del projecte Llars Lleida de la nostra Fundació.

(més…)

abril 2017

L’empresa social som nosaltres

En un article publicat a social.cat, el pedagog, director de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i president de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, Joan Segarra, analitza el concepte i model d’empresa social.

Així, comenta que darrerament estem assistint a diferents i importants moviments entorn de l’articulació dels models vinculats a l’empresa social.  Es tracta d’accions impulsades des del mateix sector, però també des de les administracions públiques i partits polítics amb l’objectiu de definir i regular l’entorn de l’Economia Social i promoure aquest tipus d’empresa dins de l’economia catalana.

(més…)

Assemblea de ALLEM

La Federación ALLEM, agrupació lleidatana d’entitats de suport a persones amb discapacitat, de la qual formem part a la Fundació Aspros, va celebrar la seva assemblea anual el passat 7 d’abril a La Llotja de Lleida.

Les 17 entitats representants, que atenen a més de 2.250 usuaris amb discapacitat, van debatre sobre la incidència de la nova llei catalana en el model de contractació pública dels serveis socials. A més, també es va analitzar l’evolució dels serveis socials i la necessitat de millorar el seu finançament.

Per fer-ho possible, es va proposar la creació de noves places i la flexibilització dels serveis. Respecte als Centres Especials de Treball (CET), es va demanar l’eliminació  dels topalls, la millora del finançament i l’increment de la contractació pública. Així mateix, es va presentar el servei Respir, realitzat conjuntament amb la Diputació de Lleida.

El Tercer Sector, amb desavantatge en els concursos municipals

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar el passat dimarts 14 l’informe ‘La qualitat de la contractació pública local en l’àmbit dels serveis a les persones’. L’informe, presentat per Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector, Ricard Gomà, director de l’IERMB, i Jesús Delgado, vocal de contractació de la Taula del Tercer Sector, estudia les característiques de la contractació pública duta a terme pels 8 principals ajuntaments catalans relativa a les adjudicacions de serveis d’atenció a les persones.

Des de la Fundació Aspros, hem recollit les principals conclusions de l’estudi:

 • Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.
 • Les entitats del Tercer Sector i l’Economia Social juguen amb desavantatge en els concursos municipals.
 • Els plecs acostumen a afavorir les empreses mercantils, que s’emporten la major part de les adjudicacions.
 • Els criteris econòmics (64,2%) prevalen sobre els tècnics (35,8%).
 • En 9 de cada 10 dels contractes no s’exigeix cap mínim de qualitat a les ofertes
 • El tractament de l’IVA discrimina les entitats del Tercer Sector en el 60,2% dels contractes.
 • El 40% dels contractes encara no inclouen clàusules socials.
 • Gairebé la meitat dels contractes no inclouen cap clàusula sobre drets laborals ni sobre la inserció laboral de col·lectius en risc.
 • El Tercer Sector i l’Economia Social només obté un 39% de les adjudicacions i el 20% del volum econòmic adjudicat.
 • Quan guanya el Tercer Sector, ho fa sobretot per la qualitat tècnica.